search

The World As I See It

The photography and blog of Marcin 'Rambo' Roguski
Rambo's blog
1 2 3 4

“To Become an Indian”

Created on 2009-09-23 13:30, last modified on 2013-11-16 1:41

I always wanted to become an Indian. Thanks to my friends that happened. I was trained. They sent me to Arizona. I met the chief. They now call me »Talks to the hand«. This neat and warm commercial of Polish mobile phone network Orange we can marvel at in television nowdays. Neat, warm… and completely detached from reality…

“Być Indianinem”

Created on 2009-09-22 22:51, last modified on 2010-08-21 20:42

Zawsze chciałem być Indianinem. Dzięki przyjaciołom mi się to udało. Przeszedłem trening. Wysłali mnie do Arizony. Spotkałem wodza. Teraz nazywają mnie »Mówiący do ręki«. Taką miłą i ciepłą reklamę operatora telefonii komórkowej Orange możemy ostatnio podziwiać w telewizji. Miłą, ciepłą… i bezgranicznie oddaloną od rzeczywistości…

Cheyenne Epic

Created on 2009-08-02 19:36, last modified on 2017-07-17 15:37

Another year has passed, another 10 months of planning, discussions, calculations and keeping fingers crossed… And there I was – again stepping out of little jet that carried me to Billings, Montana.

Cheyenne Epic

Created on 2009-08-01 19:02, last modified on 2017-07-17 15:36

Minął kolejny rok i kolejne 10 miesięcy planowania, dyskusji, obliczeń i trzymania kciuków… W końcu stało się – znów przekroczyłem drzwi małego odrzutowca, który przywiózł mnie do Billings w Montanie.

1 2 3 4
Rambo's blog