search

The World As I See It

The photography and blog of Marcin 'Rambo' Roguski
Rambo's blog » Media

How to make a (good) sequel

Created on 2014-06-27 12:07, last modified on 2020-05-21 23:24

On June 5th, a long awaited second part of adventures of Hiccup the Viking and his dragon companion, Toothless – “How to Train Your Dragon 2”, went onto cinema screens. DreamWorks Animation didn’t have luck for sequels recently – from rather average installments of Shrek, through almost unnoticeable now, despite strong marketing, Madagascar 2. They […]

Jak (dobrze) zrobić sequel

Created on 2014-06-27 11:40, last modified on 2020-05-21 23:29

20. czerwca na ekrany polskich kin weszła długo oczekiwana druga część przygód Wikinga Czkawki i jego towarzysza, smoka Szczerbatka – “Jak wytresować smoka 2”. DreamWorks Animation nie miała ostatnio szczęścia do sequeli – od raczej przeciętnych kolejnych części Shreka, poprzez prawie niezauważony mimo mocnej promocji Madagaskar 2. Nie jest zresztą jedyną wytwórnią z takimi problemami. […]

“To Become an Indian”

Created on 2009-09-23 13:30, last modified on 2013-11-16 1:41

I always wanted to become an Indian. Thanks to my friends that happened. I was trained. They sent me to Arizona. I met the chief. They now call me »Talks to the hand«. This neat and warm commercial of Polish mobile phone network Orange we can marvel at in television nowdays. Neat, warm… and completely detached from reality…

“Być Indianinem”

Created on 2009-09-22 22:51, last modified on 2010-08-21 20:42

Zawsze chciałem być Indianinem. Dzięki przyjaciołom mi się to udało. Przeszedłem trening. Wysłali mnie do Arizony. Spotkałem wodza. Teraz nazywają mnie »Mówiący do ręki«. Taką miłą i ciepłą reklamę operatora telefonii komórkowej Orange możemy ostatnio podziwiać w telewizji. Miłą, ciepłą… i bezgranicznie oddaloną od rzeczywistości…

Rambo's blog » Media