search

The World As I See It

The photography and blog of Marcin 'Rambo' Roguski
Rambo's blog
1 2 3 4

Drogi nie obrane

Created on 2013-02-27 13:21, last modified on 2017-06-07 21:18

Jakoś czuję się bardziej samotnie niż zwykle, niebieskie niebo jest jakoś bledsze niż zazwyczaj, światło słoneczne jest jakieś słabsze niż powinno być, a ja nie znajduje przyjemności w rzeczach, które zwykłem lubić. Odwyk. Brakuje mi ludzi, tęsknię za rezerwatem.

The Roads Not Taken

Created on 2013-02-25 21:01, last modified on 2017-06-07 21:18

Somehow I feel more lonely than I usually do, somehow the blue sky is a little less blue than usual, somehow the sunlight is fainter than it is supposed to be, somehow I don’t find pleasure in stuff I used to enjoy. Withdrawal. Missing the people, missing the rez.

An interesting SMS conversation

Created on 2010-01-26 1:56, last modified on 2013-11-09 23:46

Since our lovely ISP monopolist left me without DSL (for the last 48 h), I’ve been using 3G. You can imagine my surprise on getting… a text message from an unknown number. Here’s a transcript of a chat that followed…

Ciekawa konwersacja SMSowa

Created on 2010-01-26 1:35, last modified on 2013-11-09 23:46

Jako, że nasz kochany monopolista zaserwował mi brak neostrady (ostatnie 48 h), używam 3G. Jakież było moje zdumienie gdy dostałem… wiadomość SMSową z nieznanego numeru. Oto transkrypt rozmowy, która się odbyła…

1 2 3 4
Rambo's blog