search

The World As I See It

The photography and blog of Marcin 'Rambo' Roguski
Rambo's blog » Expressions
1 2

Drogi nie obrane

Created on 2013-02-27 13:21, last modified on 2017-06-07 21:18

Jakoś czuję się bardziej samotnie niż zwykle, niebieskie niebo jest jakoś bledsze niż zazwyczaj, światło słoneczne jest jakieś słabsze niż powinno być, a ja nie znajduje przyjemności w rzeczach, które zwykłem lubić. Odwyk. Brakuje mi ludzi, tęsknię za rezerwatem.

The Roads Not Taken

Created on 2013-02-25 21:01, last modified on 2017-06-07 21:18

Somehow I feel more lonely than I usually do, somehow the blue sky is a little less blue than usual, somehow the sunlight is fainter than it is supposed to be, somehow I don’t find pleasure in stuff I used to enjoy. Withdrawal. Missing the people, missing the rez.

“To Become an Indian”

Created on 2009-09-23 13:30, last modified on 2013-11-16 1:41

I always wanted to become an Indian. Thanks to my friends that happened. I was trained. They sent me to Arizona. I met the chief. They now call me »Talks to the hand«. This neat and warm commercial of Polish mobile phone network Orange we can marvel at in television nowdays. Neat, warm… and completely detached from reality…

“Być Indianinem”

Created on 2009-09-22 22:51, last modified on 2010-08-21 20:42

Zawsze chciałem być Indianinem. Dzięki przyjaciołom mi się to udało. Przeszedłem trening. Wysłali mnie do Arizony. Spotkałem wodza. Teraz nazywają mnie »Mówiący do ręki«. Taką miłą i ciepłą reklamę operatora telefonii komórkowej Orange możemy ostatnio podziwiać w telewizji. Miłą, ciepłą… i bezgranicznie oddaloną od rzeczywistości…

1 2
Rambo's blog » Expressions