search

The World As I See It

The photography and blog of Marcin 'Rambo' Roguski
Rambo's blog
1 2 3 4

An interesting SMS conversation

Created on 2010-01-26 1:56, last modified on 2013-11-09 23:46

Since our lovely ISP monopolist left me without DSL (for the last 48 h), I’ve been using 3G. You can imagine my surprise on getting… a text message from an unknown number. Here’s a transcript of a chat that followed…

Ciekawa konwersacja SMSowa

Created on 2010-01-26 1:35, last modified on 2013-11-09 23:46

Jako, że nasz kochany monopolista zaserwował mi brak neostrady (ostatnie 48 h), używam 3G. Jakież było moje zdumienie gdy dostałem… wiadomość SMSową z nieznanego numeru. Oto transkrypt rozmowy, która się odbyła…

“To Become an Indian”

Created on 2009-09-23 13:30, last modified on 2013-11-16 1:41

I always wanted to become an Indian. Thanks to my friends that happened. I was trained. They sent me to Arizona. I met the chief. They now call me »Talks to the hand«. This neat and warm commercial of Polish mobile phone network Orange we can marvel at in television nowdays. Neat, warm… and completely detached from reality…

“Być Indianinem”

Created on 2009-09-22 22:51, last modified on 2010-08-21 20:42

Zawsze chciałem być Indianinem. Dzięki przyjaciołom mi się to udało. Przeszedłem trening. Wysłali mnie do Arizony. Spotkałem wodza. Teraz nazywają mnie »Mówiący do ręki«. Taką miłą i ciepłą reklamę operatora telefonii komórkowej Orange możemy ostatnio podziwiać w telewizji. Miłą, ciepłą… i bezgranicznie oddaloną od rzeczywistości…

1 2 3 4
Rambo's blog