search

The World As I See It

The photography and blog of Marcin 'Rambo' Roguski
Rambo's blog » Travel
1 2

Drogi nie obrane

Created on 2013-02-27 13:21, last modified on 2017-06-07 21:18

Jakoś czuję się bardziej samotnie niż zwykle, niebieskie niebo jest jakoś bledsze niż zazwyczaj, światło słoneczne jest jakieś słabsze niż powinno być, a ja nie znajduje przyjemności w rzeczach, które zwykłem lubić. Odwyk. Brakuje mi ludzi, tęsknię za rezerwatem.

The Roads Not Taken

Created on 2013-02-25 21:01, last modified on 2017-06-07 21:18

Somehow I feel more lonely than I usually do, somehow the blue sky is a little less blue than usual, somehow the sunlight is fainter than it is supposed to be, somehow I don’t find pleasure in stuff I used to enjoy. Withdrawal. Missing the people, missing the rez.

Cheyenne Epic

Created on 2009-08-02 19:36, last modified on 2017-05-30 14:37

Another year has passed, another 10 months of planning, discussions, calculations and keeping fingers crossed… And there I was – again stepping out of little jet that carried me to Billings, Montana.

Cheyenne Epic

Created on 2009-08-01 19:02, last modified on 2017-05-30 14:23

Minął kolejny rok i kolejne 10 miesięcy planowania, dyskusji, obliczeń i trzymania kciuków… W końcu stało się – znów przekroczyłem drzwi małego odrzutowca, który przywiózł mnie do Billings w Montanie.

1 2
Rambo's blog » Travel